Úc: tôi có thể rời khỏi nước Úc với visa bắc cầu (bridging visa) không?

Visa bắc cầu là một loại visa tạm thời, cho phép bạn ở lại Úc khi visa hiện tại hết hạn và bạn đang chờ xét duyệt một visa chính thức khác. Visa bắc cầu sẽ tự động được cấp cho đương đơn, với mục đích “liên kết” giữa visa hết hạn của bạn với visa chính thức mà bạn đang nộp đơn xin.