SEF tiếp tục cho phép gia hạn giấy phép cư trú Bồ Đào Nha tự động

SEF tự động gia hạn giấy phép cư trú cho công dân nước ngoài - Định cư Bồ Đào Nha Evertrust

Dịch vụ trực tuyến tự động gia hạn giấy phép cư trú Bồ Đào Nha cho công dân nước ngoài hiện khả dụng cho khoảng 20.000 giấy phép lưu trú hết hạn từ ngày 01/04 đến ngày 30/06/2022.

Gần 700,000 người nhập cư sống tại Bồ Đào Nha

Gần 700,000 người nhập cư sống tại Bồ Đào Nha - Định cư Bồ Đào Nha Evertrust

Tính tới năm 2021, tổng số người nhập cư Bồ Đào Nha là 698.887 người (tăng 5,6% so với năm 2020)

Tagged