USCIS phát hành mẫu đơn I-526 mới cho nhà đầu tư EB-5

USCIS phát hành mẫu đơn I-526 mới cho nhà đầu tư EB-5 - Định cư Mỹ EB5 Evertrust

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã ban hành phiên bản sửa đổi của mẫu đơn I-526 để phù hợp với Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022

Tagged