Visa 188C có thể bị hủy bỏ (Nhà đầu tư trọng yếu – SIV)

Visa 188C có thể bị hủy bỏ (Nhà đầu tư trọng yếu-SIV) -

Visa 188C Nhà đầu tư trọng yếu (SIV) có thể sẽ bị hủy bỏ sau khi xem xét lại hệ thống nhập cư Úc, dự kiến sẽ có thêm thông tin vào cuối tháng 02/2023, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc- bà Clare O’Neil.