Bồ Đào Nha ra mắt visa du mục kỹ thuật số

Bồ Đào Nha ra mắt thị thực du mục kỹ thuật số mới - Điểm tin di trú Evertrust News

Thị thực mới cho phép những người được gọi là “du mục kỹ thuật số” sống và làm việc ở Bồ Đào Nha trong một năm sẽ có hiệu lực từ ngày 30/10

Tagged