Cập nhật bản tin Visa EB-5 tháng 10/2018 (Visa bulletin)


Tin visa định cư Mỹ EB-5 | 28/09/2018

Nếu như Ngày đáo hạn (Final Action Date) trong Bản tin visa tháng 8 và tháng 9/2018 của visa EB-5 dành cho Việt Nam không thay đổi đáng kể, thì Bản tin visa tháng 10 lại có các điểm khác biệt sau:

Bản tin visa theo tháng Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10
Ngày đáo hạn Visa EB-5 trực tiếp (C5; T5) 01/08/2014 08/08/2014 (↑ 8 ngày) 01/01/2016 (↑ 16 tháng)
Ngày đáo hạn Visa EB-5 qua Trung tâm vùng (I5; R5) 01/08/2014 08/08/2014 (↑ 8 ngày) Chưa xác định

Điểm khác biệt thứ nhất: Ngày đáo hạn visa EB-5 đầu tư trực tiếp (không qua Trung tâm vùng):

Ngày đáo hạn cho visa EB-5 diện đầu tư  trực tiếp của Việt Nam áp dụng trong tháng 10/2018 là 01/01/2016. Một cú nhích rất dài so với những tháng trước:

  • Tháng 8 và tháng 9: Ngày đáo hạn 01/08/2014 – 08/08/2014: chỉ tăng lên được 8 ngày
  • Tháng 9 và tháng 10: Ngày đáo hạn 08/08/2014 – 01/01/2016: tăng trên 16 tháng

Khoảng thời gian 16 tháng là một tin vui nhà đầu tư Việt Nam.

Điểm khác biệt thứ hai: Ngày đáo hạn visa EB-5 đầu tư thông qua Trung tâm vùng:

Ngày đáo hạn cho visa EB-5 diện đầu tư thông qua Trung tâm vùng áp dụng trong tháng 10/2018 là “chưa xác định”. Sở dĩ “chưa xác định” được là do chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa biết có thể tiếp tục gia hạn sau ngày 30/09/2018 hay không. Mặc dù ngày 14/09/2018 vừa rồi Hạ Viện đã công bố chấp thuận Nghị quyết gia hạn chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng đến ngày 07/12/2018, nhưng nó chỉ có thật sự có hiệu lực cho đến khi Thượng Viện thông qua và Tổng thống ký duyệt.

Dự báo hạn ngạch visa EB-5 cho Nhà đầu tư Việt Nam

Bản tin visa tháng 10/2018 cũng cho biết: nếu chương trình đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng tiếp tục được gia hạn sau 30/09/2018 thì Ngày đáo hạn của tất cả các quốc gia sẽ trở thành “hiện hành”, nghĩa là sẽ được cấp visa. Ngoại trừ:

  • Việt Nam: Ngày đáo hạn sẽ là 1/1/2016; và
  • Trung Quốc: Ngày đáo hạn sẽ là 15/8/2014.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bản tin visa dự kiến tháng 10/2018 chỉ mang tính chất phỏng đoán và chưa có kết luận sau cùng cho đến khi có Quyết định chính thức về chương trình EB-5 vào 30/09/2018.

EverTrust nhận định:

Chương trình định cư Mỹ visa EB-5 được dự kiến sẽ tiếp tục gia hạn đến ngày 07/12/2018 theo thông báo mới nhất của Hạ Viện, vì vậy, nếu như không có gì thay đổi, đến tháng 10/2018 hạn ngạch visa mới sẽ được cấp cho Việt Nam là 700 Visa. Điều này giúp cho nhà đầu tư Việt Nam rút ngắn được thời gian chờ cấp Visa trong tương lai.

Evertrust.vn
Nguồn: Sở di trú Mỹ USCIS

Nếu như Ngày đáo hạn (Final Action Date) trong Bản tin visa tháng 8 và tháng 9/2018 của visa EB-5 dành cho Việt Nam không thay đổi đáng kể, thì Bản tin visa tháng 10 lại có các điểm khác biệt sau:

Bản tin visa theo tháng Ngày đáo hạn
EB-5 đầu tư trực tiếp
Ngày đáo hạn
EB-5 qua Trung tâm vùng
Tháng 08 01/08/2014 01/08/2014
Tháng 09 08/08/2014 08/08/2014
Tháng 10 01/01/2016 Chưa xác định

Điểm khác biệt thứ nhất: Ngày đáo hạn visa EB-5 đầu tư trực tiếp (không qua Trung tâm vùng):

Ngày đáo hạn cho visa EB-5 diện đầu tư  trực tiếp của Việt Nam áp dụng trong tháng 10/2018 là 01/01/2016. Một cú nhích rất dài so với những tháng trước:

  • Tháng 8 và tháng 9: Ngày đáo hạn 01/08/2014 – 08/08/2014: chỉ tăng lên được 8 ngày
  • Tháng 9 và tháng 10: Ngày đáo hạn 08/08/2014 – 01/01/2016: tăng trên 16 tháng

Khoảng thời gian 16 tháng là một tin vui nhà đầu tư Việt Nam.

 Cập nhật bản tin Visa EB-5 Tháng 10 2018 (Visa bulletin) - Tin định cư Mỹ EB-5 Evertrust
Bản tin Visa được cập nhật trên website Sở Di trú Mỹ (xem bản tin gốc tại đây)

Điểm khác biệt thứ hai: Ngày đáo hạn visa EB-5 đầu tư thông qua Trung tâm vùng:

Ngày đáo hạn cho visa EB-5 diện đầu tư thông qua Trung tâm vùng áp dụng trong tháng 10/2018 là “chưa xác định”. Sở dĩ “chưa xác định” được là do chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa biết có thể tiếp tục gia hạn sau ngày 30/09/2018 hay không. Mặc dù ngày 14/09/2018 vừa rồi Hạ Viện đã công bố chấp thuận Nghị quyết gia hạn chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng đến ngày 07/12/2018, nhưng nó chỉ có thật sự có hiệu lực cho đến khi Thượng Viện thông qua và Tổng thống ký duyệt.

Dự báo hạn ngạch visa EB-5 cho Nhà đầu tư Việt Nam

Bản tin visa tháng 10/2018 cũng cho biết: nếu chương trình đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng tiếp tục được gia hạn sau 30/09/2018 thì Ngày đáo hạn của tất cả các quốc gia sẽ trở thành “hiện hành”, nghĩa là sẽ được cấp visa. Ngoại trừ:

  • Việt Nam: Ngày đáo hạn sẽ là 1/1/2016; và
  • Trung Quốc: Ngày đáo hạn sẽ là 15/8/2014.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bản tin visa dự kiến tháng 10/2018 chỉ mang tính chất phỏng đoán và chưa có kết luận sau cùng cho đến khi có Quyết định chính thức về chương trình EB-5 vào 30/09/2018.

EverTrust nhận định:

Chương trình định cư Mỹ visa EB-5 được dự kiến sẽ tiếp tục gia hạn đến ngày 07/12/2018 theo thông báo mới nhất của Hạ Viện, vì vậy, nếu như không có gì thay đổi, đến tháng 10/2018 hạn ngạch visa mới sẽ được cấp cho Việt Nam là 700 Visa. Điều này giúp cho nhà đầu tư Việt Nam rút ngắn được thời gian chờ cấp Visa trong tương lai.

Evertrust.vn
Nguồn: Sở di trú Mỹ USCIS

Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ hotline 0936 807 837 hoặc tổng đài (028) 222 11 688 để được nhân viên Evertrust hỗ trợ tư vấn.