Chính thức: Mức đầu tư EB-5 hiện tại là 800.000 USD (qua Trung Tâm Vùng )

Sau hơn 8 tháng hết hiệu lực, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật: “EB-5 Reform and Integrity Act – Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5” cho phép gia hạn Chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng  (Regional Center) đến ngày 30/09/2027 và điều chỉnh mức đầu tư thành 800.000 USD thay vì 900.000 USD như trước đây. Đây là lần gia hạn dài nhất trong lịch sử chương trình Định cư Mỹ diện EB-5 với những thay đổi đáng lưu ý trong Dự luật cải cách EB-5 năm 2022.

Chính thức Mức đầu tư EB-5 qua Trung Tâm Vùng hiện tại là 800,000 USD - Chuyên gia đầu tư định cư Mỹ EB-5 - 1
Mức đầu tư EB-5 qua Trung Tâm Vùng hiện tại là 800,000 USD

Gia hạn chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng đến ngày 30/09/2027

  • Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 được ủy quyền đến ngày 30/09/2027.
  • Các nhà đầu tư nộp đơn trước ngày 30/09/2026 sẽ được bảo vệ khỏi việc bị Cơ quan di trú Mỹ từ chối, hoặc ngừng phân bổ visa trong trường hợp Dự luật EB-5 hết hiệu lực.

10.000 visa EB-5 có sẵn hàng năm và được phân bổ theo tỷ lệ:

  • 20% cho các khoản đầu tư vào khu vực nông thôn;
  • 10% cho các khoản đầu tư vào các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao;
  • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng.
  • Nếu hạn ngạch visa được cấp trong năm còn thừa lại sẽ được chuyển nhượng vào năm sau.

Số tiền đầu tư chương trình EB-5

  • Dự án thuộc khu vực khuyến khích đầu tư (TEA): 800.000 USD
  • Dư án ngoài khu vực khuyến khích đâu tư (TEA): 1.050.000 USD.
  • Bắt đầu từ ngày 01/01/2027, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ được điều chỉnh lại theo lạm phát 5 năm một lần.

Evertrust.vn
Trúc Thanh