Chương trình định cư

ĐỊNH CƯ MỸ EB-5


Chương trình đầu tư định cư EB-5 dành cho người nước ngoài đầu tư tối thiểu 500,000 USD vào một dự án hợp lệ tại Mỹ. Tham gia chương trình, nhà đầu tư và gia đình sẽ được cấp thẻ xanh Mỹ sau khi hồ sơ được duyệt.

ĐỊNH CƯ ÚC


Các dòng visa 188 và 132 dành cho người muốn nhập cư Úc bằng cách thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư  vốn. Ứng viên cần chứng minh kinh nghiệm đầu tư, quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp của mình. 

ĐỊNH CƯ CANADA


Doanh nhân hoặc nhà đầu tư Việt Nam có thể định cư Canada theo Chương trình chỉ định tỉnh bang. Chương trình hướng đến những ứng viên có khả năng  đầu tư hoặc thành lập và điều hành doanh nghiệp tại Canada.

ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA


Chương trình Golden Visa dành cho người nước ngoài đầu tư vào bất động sản tại Bồ Đào Nha. Mức đầu tư tối thiểu của chương trình là 500,000 EUR. Nhà đầu tư Golden Visa có cơ hội nhập quốc tịch Bồ Đào Nha sau 6 năm.