Định cư New Zealand diện đầu tư 2

 

Định cư New Zealand diện Đầu tư 2 là chương trình khuyến khích người nộp đơn đầu tư tôi thiểu 3 tr NZD (Đô-la New Zealand) vào những hạng mục được chính phủ chấp thuận và phải duy trì trong vòng 04 năm. 

Thành viên đi kèm: vợ/chồng và con cái đến 24 tuổi còn độc thân, phụ thuộc tài chính.

Chương trình này phải thông qua hệ thống chọn lọc hồ sơ trực tuyến EOI (Expression of Interest) và hạn ngạch được ban hành với số lượng là 400 hồ sơ mỗi năm.

 


ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Được quyền làm việc cho bất kỳ doanh nghiệp nào ở New Zealand
 • Được quyền theo học tại các cơ sở giáo dục trong suốt thời gian 4 năm
 • Được quyền xuất nhập cảnh New Zealand trong 2 năm đầu
 • Nếu đáp ứng điều kiện đầu tư trong 2 năm đầu, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thay đổi điều kiện (“variation of conditions”) để được xuất nhập cảnh trong 2 năm tiếp theo.
 • Độ tuổi của trẻ em phụ thuộc được quy định cao hơn so với yêu cầu của các chương trình nhập cư của các quốc gia khác.

 


TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

 • Tối đa 65 tuổi.
 • Người đứng đơn cần có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong doanh nghiệp.
 • Người đứng đơn phải là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao trong doanh nhiệp hoạt động hợp pháp có tối thiểu 05 nhân viên toàn thời gian hoặc doanh thu doanh nghiệp hàng năm đạt 01 triệu NZD.
 • Người đứng đơn không bị điều tra liên quan đến gian lận trong kinh doanh hoặc tài chính.
 • Người đứng đơn cần đạt tối thiểu IELTS 3.0 – 4.0.
 • Vợ/chồng và con từ 16 tuổi trở lên cần đạt tối thiểu IELTS 4.0.
 • Tình trạng sức khỏe tốt (chụp X-quang ngực và khám sức khỏe tổng quát).
 • Nhân thân tốt, không án tích.
 • Chứng minh tổng giá trị tài sản đạt được tối thiểu 03 triệu NZD với nguồn gốc hợp pháp.

 


QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ EOI: 01 - 02 tháng.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ chính thức :  trong vòng 04 tháng sau khi được phê duyệt EOI.
 • Bước 3: Xét duyệt hồ sơ chính thức : 08 tháng.
 • Bước 4: Thực hiện đầu tư: Trong vòng 12 tháng sau khi được phê duyệt hồ sơ chính thức.
 • Bước 5: Được cấp visa định cư tạm.
 • Bước 6: Xin lên thường trú: 04 năm sau khi đầu tư.

 


ĐIỀU KIỆN ĐỂ DUY TRÌ VISA

 • Sau khi nhập cảnh New Zealand cần nộp hồ sơ nhập cư.
 • Duy trì số tiền đầu tư 03 triệu NZD trong vòng 04 năm.
 • Đáp ứng được điều kiện về thời gian sinh sống tối thiểu tại New Zealand:
  • Tối thiểu 146 ngày mỗi năm. Hoặc,
  • Tối thiểu 438 ngày tổng cộng trong vòng 04 năm thời hạn đầu tư.
 • Nếu nhà đầu tư chỉ đạt được IELTS 3.0 (trung bình cộng các kỹ năng) tại thời điểm nộp đơn, phải hoàn thành 20 giờ học tiếng Anh tại trung tâm hoặc trường học được đăng ký tại New Zealand trong vòng 04 năm.