Định cư New Zealand diện doanh nhân

 

Đương đơn mua lại (tối thiểu 25%) hoặc thành lập doanh nghiệp mới tại New Zealand và điều hành trong 03 năm. Số tiền đầu tư tối thiểu vào doanh nghiệp mua lại/ doanh nghiệp mới là 100.000 đô New Zealand. Được phép đầu tư thấp hơn nếu:

 • Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin hoặc xuất nhập khẩu giá trị cao.
 • Doanh nghiệp có khả năng đổi mới cao hoặc khả năng tăng trưởng trong thời gian ngắn.

Đương đơn có 12 tháng để thành lập doanh nghiệp và Bộ Di trú sẽ đánh giá việc thành lập doanh nghiệp ủa đương đơn trong 24 tháng tiếp theo.

Thành viên đi kèm: vợ/ chồng và con cái đến 19 tuổi còn độc thân, phụ thuộc tài chính

Phí xét duyệt hồ sơ: 3.378 đô New Zealand

 


ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Được quyền xuất nhập cảnh New Zealand trong thời hạn visa cho phép.
 • Được phép học tập tại các cơ sở giáo dục trong tổng thời gian 3 tháng/ 12 tháng.
 • Tài sản có thể bao gồm tài sản của vợ/ chồng, hoặc đồng sở hữu khác (chỉ được tính một phần).

 


ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Doanh nghiệp do đương đơn từng điều hành không bị phá sản hoặc thua lỗ trong 05 năm gần nhất.
 • Đương đơn đã điều hành các doanh nghiệp với tư cách giám đốc hoặc quản lý cấp cao, tuân thủ các luật lao động và thuế.
 • Đương đơn không bị điều tra liên quan đến gian lận, lừa đảo trong kinh doanh hoặc tài chính.
 • Đương đơn cần đạt tối thiểu IELTS 4.0.
 • Tình trạng sức khỏe tốt (chụp X-quang ngực và khám sức khỏe tổng quát).
 • Nhân thân tốt, không án tích.
 • Hồ sơ cần đạt tối thiểu 120 điểm căn cứ vào: tuổi, mức vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý, lợi ích của doanh nghiệp đối với New Zealand, địa điểm kinh doanh.
 • Cung cấp bản kế hoạch kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp mua lại/ doanh nghiệp mới tại New Zealand.

 


LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ chính thức: 01 - 02 tháng.
 • Bước 2: Xét duyệt hồ sơ: 10 tháng.
 • Bước 3: Được cấp visa để sang thành lập doanh nghiệp tại New Zealand (thời hạn 12 tháng): 01 - 02 tháng.
 • Bước 4: Bộ Di trú New Zealand đánh giá việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp: 24 tháng.
 • Bước 5: Xin lên Resident Visa: sau 06 - 24 tháng (*).

*Thời hạn xin Resident Visa phụ thuộc vào các điều kiện sau:

Sau 6 tháng:

 • Khi đương đơn đã thành lập doanh nghiệp và đang hoạt động hiệu quả
 • Đương đơn phải chứng minh được đã đầu tư 500.000 đô New Zealand vào doanh nghiệp mình đang sở hữu tại New Zealand.
 • Doanh nghiệp đương đơn đang sở hữu đã tạo được 03 việc làm toàn thời gian cho công dân New Zealand.

Sau 24 tháng:

 • Khi đương đơn đã thành lập doanh nghiệp và đang hoạt động hiệu quả.
 • Khi doanh nghiệp của đương đơn tại New Zealand đã hoạt động được 02 năm.
 • Doanh nghiệp của đương đơn tại New Zealand phải mang lợi ích kinh tế cho New Zealand, và khả năng phát triển.