EB-5: Việc làm gián tiếp từ việc cho thuê không còn được tính từ 15.05.2018


Tin định cư Mỹ EB-5 | 21/05/2018

Mỹ cập nhật hướng dẫn chính sách EB-5 tháng 05.2018

Cập nhật mới của Sở di trú Mỹ hướng đến những nhà đầu tư EB-5 thông qua hình thức đầu tư vào Trung tâm vùng (Regional Center Program). Theo đó, dự án đầu tư phải tuân thủ các yêu cầu tạo việc làm theo Khoản 203 (b) (5) của Bộ luật Nhập cư và Quốc tịch Mỹ. Số lượng việc làm tạo ra dựa trên cơ sở ước tính bao gồm việc làm trực tiếp, gián tiếp và hệ lụy. Tuy nhiên, không phải căn cứ và phương pháp tính việc làm nào cũng hợp lý và được chấp thuận. Do đó, Sở Di trú Mỹ đang điều chỉnh hướng dẫn liên quan đến cách tính việc làm tạo ra trong dự án EB-5. Cụ thể là việc làm tạo ra từ việc cho thuê.

Việc làm gián tiếp tạo ra từ việc cho thuê không còn được chấp nhận

Hướng dẫn chính sách trước đây cho phép dùng việc làm tạo ra từ việc cho thuê để chứng minh vốn của nhà đầu tư EB-5 đã hoặc sẽ tạo ra việc 10 việc làm gián tiếp. Sở Di trú xét thấy cách tính này không có căn cứ để dự đoán việc làm gián tiếp sẽ tạo ra, và cân nhắc không dùng các phương pháp phù hợp để hỗ trợ công cụ dự đoán kinh tế và số liệu nữa.

Sở Di trú sẽ không chấp nhận mô hình tạo việc làm từ việc cho thuê bắt đầu từ ngày 15/5/2018 và sẽ tiếp tục phê duyệt các hồ sơ I-526 và I-829 của những dự án đã được chấp thuận trước đó.

Vậy nhà đầu tư EB-5 cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án đầu tư. Không phải số lượng việc làm tạo ra trong dự án dư nhiều hơn mức yêu cầu là đã an tâm. Quan trọng hơn hết là phải biết việc làm đó được tạo ra từ đâu? Và đó có phải là việc làm hợp lệ được Sở Di trú Mỹ công nhận hay không?

Ngoài ra, Sở Di trú Mỹ cũng cập nhật Hướng dẫn phỏng vấn điều chỉnh tình trạng cư trú và Tiêu chí miễn phỏng vấn:

  • Sở Di trú Mỹ sẽ phỏng vấn tất cả các đương đơn muốn điều chỉnh tình trạng cư trú trừ trường hợp miễn phỏng vấn
  • Loại bỏ các trường hợp điều chỉnh tình trạng cư trú theo diện việc làm, hôn nhân trong danh sách các diện điều chỉnh tình trạng cư trú có khả năng miễn phỏng vấn; và
  • Chỉnh sửa lại hướng dẫn các trường hợp phỏng vấn tình trạng cư trú sao cho phù hợp với danh sách cập nhật mà theo đó có một số trường hợp không cần phỏng vấn

Cập nhật này nhằm giúp phát hiện gian lận, và tránh các rủi ro có hại cho nước Mỹ, đồng thời giúp cho việc xác minh nhân thân của thường trú nhân Mỹ càng thêm rõ ràng, hợp lệ và đáng tin cây.

Evertrust.vn
Nguồn: Sở di trú Mỹ

Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ hotline 0936 807 837 hoặc tổng đài (028) 222 11 688 để được nhân viên Evertrust hỗ trợ tư vấn.