Khám sức khỏe định cư Úc ở đâu?

Khám sức khỏe định cư Úc

Người nước ngoài khi xin visa định cư Úc cần khám sức khỏe theo quy định của Bộ Di trú. Việc khám sức khỏe sẽ được tiến hành sau khi các đương đơn nộp hồ sơ định cư Úc. Tuy nhiên, các đương đơn cần lưu ý chỉ những trung tâm khám sức khỏe do Bộ Di trú Úc chỉ định mới hợp lệ. Sau khi khám, kết quả sẽ được gửi trực tiếp từ trung tâm đến MOC (cơ quan kiểm tra điều kiện sức khoẻ tại Úc). Sau đó MOC sẽ có thông báo gửi đến Bộ Di trú Úc về việc tình trạng sức khoẻ của các thành viên trong gia đình có đáp ứng được điều kiện để nhập cư Úc hay không. Nếu giai đoạn này không có vấn đề gì, hồ sơ sẽ tiếp tục được thụ lý theo quy trình đã định của Bộ Di trú Úc. Kết quả khám sức khoẻ có giá trị trong vòng 1 năm.

Khám sức khỏe định cư Úc ở đâu - Evertrust
Chỉ những trung tâm khám sức khỏe do Bộ Di trú Úc chỉ định mới được chấp thuận cho hồ sơ xin visa định cư Úc

Các trung tâm khám sức khỏe định cư Úc tại thành phố Hồ Chí Minh

International Organization for Migration (IOM)

Địa chỉ: 1B Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84 28) 3822 2057 – 3822 2058 – 3822 2061

Raffles Medical ​

Địa chỉ: 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84 28) 3824 0777

Evertrust.vn