Manitoba thay đổi điều kiện visa doanh nhân


Tin định cư Canada | 01/03/2018

Tỉnh bang Manitoba đã ban hành chương trình nhập cư mới Diện Đầu tư Doanh nghiệp, theo đó, sẽ có những thay đổi với cách thức đạt được thường trú nhân Canada thông qua 2 diện:

  • Diện doanh nhân
  • Diện đầu tư nông trại

Diện Đầu tư Doanh nghiệp mới này sẽ thay thế cho chương trình chỉ định tỉnh bang Manitoba - Diện Doanh nhân trước đó. Hiện tại, hệ thống chọn lọc hồ sơ trực tuyến EOI đã tạm ngừng nhận hồ sơ và sẽ tiếp tục nhận đơn sau khi các quy định mới được áp dụng vào đầu năm 2018.

Diện nhập cư mới mở ra hai hướng đi mới cho nhu cầu định cư tại Manitoba, bao gồm Doanh nhân và Đầu tư vào nông trại. Ngoài ra, quy định mới cũng bãi bỏ yêu cầu ký quỹ 100.000 CAD cho chính quyền Manitoba.

Diện nhập cư mới của Manitoba sẽ bao gồm chương trình Doanh nhân và Đầu tư nông trại
Diện nhập cư mới của Manitoba sẽ bao gồm chương trình Doanh nhân và Đầu tư nông trại

Điều kiện định cư Manitoba theo chương trình đầu tư doanh nghiệp.

Diện Đầu tư Doanh nghiệp hướng tới các đối tượng thỏa mãn điều kiện của chương trình là các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài.

Trước hết, ứng viên sẽ được cấp giấy phép làm việc tạm thời, và phải có ý định, khả năng tạo lập hoặc mua Doanh nghiệp ở Manitoba trong vòng 2 năm sau khi nhập cảnh vào Canada.

  • Diện doanh nhân (Entrepreneur Pathway) dành cho ứng viên có nhu cầu thành lập Doanh nghiệp ở Manitoba. Ứng viên sẽ được cấp thị thực việc làm tạm thời. Ứng viên sau đó sẽ được cấp thường trú nhân nếu Doanh nghiệp được thành lập đáp ứng thỏa thuận/quy ước cam kết với chính phủ Manitoba trước đó. Những ứng viên đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại những khu vực ngoại ô Winnipeg sẽ được xử lý ưu tiên.
  • Diện Đầu tư nông trại (Farm Investor Pathway) dành cho ứng viên có nhu cầu mở và vận hành nông trại ở vùng ngoại ô Manitoba. Ứng viên sau đó sẽ được cấp thường trú nhân nếu thực hiện đầu tư vào nông trại tại Manitoba và đáp ứng được các thỏa thuận/quy đã cam kết với chính phủ Manitoba trước đó.

Evertrust.vn