Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi hộ chiếu của công dân nợ nghĩa vụ thuế


Tin visa định cư Mỹ EB-5 | 24/07/2018

Nếu bạn mắc nợ thuế nghiêm trọng thì Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) có quyền thực hiện theo Chương 7345 của Luật Thuế bằng cách phát hành giấy xác nhận nợ thuế cho Bộ Ngoại Giao để không cấp hộ chiếu cho bạn. Mắc nợ thuế nghiêm trọng được hiểu là khoản nợ thuế trên 51,000 USD, bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế liên bang áp dụng theo luật và cả lãi suất và các khoản phạt nộp chậm, nếu có.

Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi hộ chiếu của công dân nợ nghĩa vụ thuế - Tin visa định cư Mỹ Evertrust
Bộ Ngoại giao Mỹ có quyền thu hồi hộ chiếu của công dân nợ nghĩa vụ thuế

Khi nhận được giấy xác nhận, Bộ Ngoại Giao sẽ từ chối đơn xin cấp hộ chiếu và/hoặc thu hồi hộ chiếu hiện có của bạn. Khi đó, nếu bạn có nhu cầu đi nước ngoài (ra khỏi Mỹ) thì Bộ Ngoại giao sẽ cấp cho bạn một hộ chiếu với giá trị giới hạn và chỉ thuận tiện cho trường hợp quay thẳng về Mỹ.

Sở Thuế vụ đang bắt đầu gởi giấy xác nhận nợ thuế cho Bộ Ngoại Giao từ tháng 2/2018.

Một số trường hợp không bị Sở Thuế vụ gởi giấy xác nhận đến Bộ Ngoại giao về tình trạng nợ thuế nghiệm trọng, bao gồm:

 • Đã trả toàn bộ nợ thuế,
 • Đã trả nợ thuế đúng hạn theo các đợt thanh toán được phê duyệt,
 • Đã trả nợ thuế đúng hạn theo thỏa thuận được chấp thuận,
 • Đã trả nợ thuế đúng hạn theo các điều khoản trong thỏa thuận giải quyết với Bộ Tư pháp,
 • Đã yêu cầu hoặc có khiếu nại quy trình thu nợ đúng hạn đang chờ xử lý với cơ quan thuế, hoặc
 • Việc thu nợ thuế đang trì hoãn vì người nộp thuế đang phải hỗ trợ tài chính hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính cho vợ/chồng.

Một số trường hợp không bị ảnh hưởng đến hộ chiếu nếu người nộp thuế:

 • Là người bị phá sản,
 • Là người được Sở Thuế vụ xác nhận là nạn nhân bị đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến nghĩa vụ thuế,
 • Người có tài khoản thuế đã được Sở Thuế quyết định là không thu thuế do tình trạng khó khăn,
 • Người sinh sống tại khu vực bị thiên tai được công bố toàn liên bang.

Trước khi từ chối cấp hộ chiếu, Bộ Ngoại giao cho phép đương đơn 90 ngày để:

 • Giải quyết sự cố phát hành giấy xác nhận sai
 • Thanh toán toàn bộ nợ thuế
 • Đi đến thỏa thuận thanh toán thuế với Sở Thuế vụ

Evertrust.vn
Nguồn: Sở Thuế vụ Mỹ

Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ hotline 0936 807 837 hoặc tổng đài (028) 222 11 688 để được nhân viên Evertrust hỗ trợ tư vấn.