Chính thức 01/07/2021: Visa 188 tăng điều kiện

Số tiền đầu tư cho chương trình visa 188B (Nhà đầu tư) sẽ tăng từ 1,5 triệu AUD lên 2,5 triệu AUD. Đồng thời số tiền 2,5 triệu đô này sẽ được đầu tư vào quỹ thay vì vào trái phiếu chính phủ như trước đây. Số tiền đầu tư cho visa 188C (Nhà đầu tư trọng yếu) vẫn giữ ở mức 5 triệu AUD.

Định cư Úc – Visa 188 tăng điều kiện rất khó sau ngày 01/07/2021

Số tiền đầu tư cho chương trình visa 188B (Nhà đầu tư) sẽ tăng từ 1,5 triệu AUD lên 2,5 triệu AUD. Đồng thời số tiền 2,5 triệu đô này sẽ được đầu tư vào quỹ thay vì vào trái phiếu chính phủ như trước đây. Số tiền đầu tư cho visa 188C (Nhà đầu tư trọng yếu) vẫn giữ ở mức 5 triệu AUD.

Victoria giới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ

Chính phủ Victoria vừa giới thiệu một chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại tiểu bang với tên gọi “Business Competitiveness Program”. Chương trình được tạo ra nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động và triển khai các công nghệ, quy trình sản xuất mới nhằm cung cấp nền tảng quan trọng để tạo ra việc làm bền vững tại địa phương.

Định cư Úc 2021-New South Wales (NSW) ngưng nhận hồ sơ visa 188 từ 31/05/2021

Victoria vừa thông báo sẽ ngưng nhận hồ sơ xin đề cử (nomination) đối với visa 188 từ 5 giờ chiều thứ Hai 31/05/2021. Điều này nhằm đảm bảo Cơ quan Di trú tiểu bang có đủ thời gian để đánh giá và cấp thư bảo lãnh trước chương trình đổi luật khó hơn vào ngày 01/07/2021.

Định cư Úc 2021 – Victoria ngưng nhận hồ sơ visa 188 từ cuối tháng 05/2021

Victoria vừa thông báo sẽ ngưng nhận hồ sơ xin đề cử (nomination) đối với visa 188 từ 5 giờ chiều thứ Hai 31/05/2021. Điều này nhằm đảm bảo Cơ quan Di trú tiểu bang có đủ thời gian để đánh giá và cấp thư bảo lãnh trước chương trình đổi luật khó hơn vào ngày 01/07/2021.

Cần bao nhiêu tiền để định cư Úc trong năm 2021?

Visa 188A (Kinh doanh đổi mới – Business Innovation): đầu tư ít nhất là 200.000 AUD (3,5 tỷ VND) vào doanh nghiệp mới thành lập hoặc có sẵn tại Úc. Đây là visa tạm trú chỉ dành cho những ai sở hữu và quản lý doanh nghiệp hiện đang đáp ứng điều kiện về doanh thu đạt 500.000 AUD và tổng tài sản 800.000 AUD.