Thời gian xét duyệt quốc tịch Úc kéo dài thêm 4 tháng


Tin định cư Úc | 22/05/2018

Thời gian chờ xét quốc tịch Úc

Hiện tại, thời gian xét duyệt quốc tịch Úc đã bị tăng thêm vài tháng. Thời gian trung bình tính từ khi hồ sơ được nộp đến lúc có quốc tịch Úc tăng từ 12 tháng vào tháng 3/2016 lên 16 tháng trong năm tài chính này.

Thời gian chờ quốc tịch Úc tăng thêm 4 tháng
Thời gian chờ quốc tịch Úc tăng thêm 4 tháng

Nguyên nhân của việc gia tăng thời gian xét duyệt

Ông Luke Mansfield từ Bộ Nội vụ Úc cho biết việc tăng thời gian xét duyệt hồ sơ xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

“Yếu tố thứ nhất là Bộ đã tăng cường kiểm tra các yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia và nguy cơ tội phạm.”

“Yếu tố thứ hai là sự gia tăng hồ sơ xin cấp quốc tịch. Số lượng hồ sơ gia tăng đáng kể qua từng năm.”

Ông cũng chia sẻ tính chất hồ sơ gửi đến Bộ cũng thay đổi, cụ thể:

“Số lượng hồ sơ đến từ những người nhập cư đã cư trú ở Úc được một vài năm nhưng không có giấy tờ liên quan đến nhân thân và do vậy, quy trình xác minh danh tính cũng kéo dài.”

Tính đến 30/4/2018, Bộ đã tiếp nhận 210,000 hồ sơ xin cấp quốc tịch Úc.

Số lượng trên bao gồm hồ sơ chưa được xét duyệt, hồ sơ đang được xem xét và hồ sơ chưa tham gia kỳ thi cấp quốc tịch.

Thực tế, số lượng viên chức xét duyệt hồ sơ quốc tịch Úc đã được tăng lên 16% từ tháng 07/2016 để đáp ứng tình trạng hồ sơ hiện tại.

EverTrust.vn
Lược dịch