Chương trình EB-5 tạm giảm yêu cầu từ 900,000 USD chỉ còn 500,000 USD - Chuyên gia định cư Mỹ Evertrust

Chương trình EB-5 tạm giảm yêu cầu từ 900,000 USD chỉ còn 500,000 USD

Thứ Ba ngày 22/06/2021, thẩm phán Jacqueline Corley của Tòa án Quận phía Bắc California đã đưa ra phán quyết vô hiệu hóa luật tăng vốn đầu tư EB-5 từ 500.000 USD lên 900.000 USD. Tòa án đã phán quyết rằng Thư ký DHS khi đó đã không phục vụ đúng chức vụ của mình theo Đạo luật Cải cách Tuyển dụng Liên bang (FVRA) khi ông đưa ra các quy định.

Xem tiếp

Đăng ký tư vấn & nhận thông tin