Tin visa định cư Mỹ EB-5

Thống kê EB-5 theo quý (2013 - 2018)

Thống kê EB-5 Quý 01 năm 2018

Ngày hạn chót của chương trình EB-5 lại tiếp tục gia hạn đến 30/09/2018, một khoảng thời gian tương đối dài (khoảng 06 tháng, tính từ 23/03/2018 – 30/09/2018) so với các đợt gia hạn trước đây, cộng với việc thời gian tới là thời điểm vàng cho những nhà đầu tư đang muốn tận dụng nộp hồ sơ EB-5 ...
Xem thêm