Tin visa định cư Úc

Visa Úc – miễn trừ yêu cầu sức khỏe

Có một số visa Úc nhất định mà một người có thể nộp đơn xin miễn đáp ứng yếu tố sức khỏe khi họ không đạt được các yêu cầu sức khoẻ. Và việc nộp đơn xin miễn đáp ứng yếu tố sức khỏe không nhất thiết phải được thực hiện ngay khi bạn nộp hồ sơ xin nhập cư đến Bộ Di Trú

Xem tiếp

Gia hạn thường trú nhân Úc

Thường trú nhân Úc có quyền ra khỏi nước Úc và trở lại trong vòng 05 năm kể từ khi được cấp visa thường trú. Nếu visa của họ không có quy định này hoặc đã được cấp hơn năm năm trước, họ sẽ cần phải có visa Resident Return trước khi họ có thể trở lại Úc.

Xem tiếp

Thuế úc cho người nhập cư

Có rất nhiều yếu tố mà người nhập cư luôn quan tâm khi quyết định thực hiện hồ sơ nhập cư Úc, trong đó bao gồm: điều kiện sống, điều kiện học tập cho trẻ em, quyền lợi y tế, phúc lợi xã hội, chính sách thuế Úc

Xem tiếp

Dự luật mới về việc nhập quốc tịch Úc

Nhiều người vẫn đinh ninh rằng, trẻ em được sinh ra tại một quốc gia nào đó thì mặc nhiên sẽ mang quốc tịch của quốc gia này. Thế nhưng, điều này không hoàn toàn đúng đối với xứ sở đất nước Chuột Túi. Dự luật mới về quốc tịch Úc được trình bày trước Quốc hội Úc lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 06 năm 2017

Xem tiếp

Đăng ký tư vấn & nhận thông tin