Úc dự kiến ban hành chính sách visa doanh nhân mới


Tin định cư Úc | 20/03/2018

Chính phủ Úc đã cam kết thực hiện các chính sách hoặc chương trình khuyến khích kinh doanh, theo đó, nhóm thủ hiến Steven Marshall – Tân Thủ hiến chính quyền bang Nam Úc sẽ thử nghiệm chính sách visa mới ở Nam Úc.

Theo dự luật, chính phủ bang được kết hợp với các Doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài. Nam Úc là bang thực nghiệm chính sách visa mới đầu tiên, trước khi các bang khác triển khai vào năm 2019.

Visa doanh nhân mới ở Úc
Chính phủ Úc dự kiến sẽ ban hành chính sách visa mới theo diện doanh nhân

Các nhà đầu tư và doanh nhân có ý tưởng kinh doanh mang tính đổi mới có thể nộp hồ sơ xin visa tạm trú để thành lập doanh nghiệp tại Úc.

Visa doanh nhân hiện tại yêu cầu phải kêu gọi được nguồn vốn tối thiểu là $200.000, nhưng đối với diện visa mới thì không cần đáp ứng yêu cầu này.

Dự án kinh doanh sẽ do Chính phủ liên bang hoặc tỉnh bang trực tiếp xét duyệt, chính phủ sẽ làm việc với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp nhằm xác định ứng viên phù hợp với tiêu chí bảo lãnh bang. Doanh nhân thành công trong việc khởi tạo doanh nghiệp tại Úc sẽ đáp ứng điều kiện nộp hồ sơ Thường trú nhân.

Hiện tại chính phủ bang Nam Úc đang làm việc với Bộ Nội Vụ (DOHA) để thông qua các quy định cụ thể đối với diện visa mới dự kiến có hiệu lực trong năm 2018 – 2019.

Evertrust.vn
Lược dịch - Nguồn migration.sa.gov.au