Xóa điều kiện thẻ xanh EB-5 cho người phụ thuộc


Tin định cư Mỹ EB-5 | 27/02/2018

Yêu cầu xóa điều kiện thẻ xanh.

Theo quy định, từ tháng thứ 21 đến 24 sau khi định cư tại Mỹ theo chương trình EB-5, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ I-829 để xóa điều kiện trên thẻ xanh tạm của mình. Hồ sơ bao gồm các chứng từ chứng minh khoản đầu tư 500.000 USD hoặc 1 triệu USD vẫn được duy trì và dự án tạo được tối thiểu 10 việc làm cho người dân Mỹ.

Khi nộp hồ sơ I-829, nhà đầu tư sẽ nhận được biên nhận từ Sở di trú Mỹ (USCIS). Nhà đầu tư có thể dùng biên nhận này cùng với thẻ xanh đã hết hạn và passport của mình để ra vào nước Mỹ, có thời hạn trong 1 năm.

Evertrust - thẻ xanh Mỹ - EB-5 I-829
Nhà đầu tư EB-5 có thể dùng thẻ xanh hết hạn cùng với biên nhận I-829 và passport để ra vào nước Mỹ

Sở di trú Mỹ không còn cấp biên nhận hồ sơ xóa điều kiện thẻ xanh cho người phụ thuộc.

Hiện tại Sở di trú Mỹ không còn cấp biên nhận hồ sơ I-829 cho người phụ thuộc bao gồm vợ hoặc chồng và con của nhà đầu tư. Thay vào đó, người phụ thuộc của nhà đầu tư EB-5 sẽ được nhận một thông báo yêu cầu thực hiện sinh trắc học (lấy mẫu dấu vân tay và hình ảnh). Khi đến Trung tâm hỗ trợ hồ sơ của Sở di trú Mỹ để thực hiện yêu cầu trên, người phụ thuộc của nhà đầu tư EB-5 sẽ được dán một nhãn ghi chú ở mặt sau của thẻ xanh đã hết hạn của mình, giúp kéo dài hiệu lực của thẻ xanh này thêm 1 năm và có thể dùng cho mục đích ra vào nước Mỹ.

Evertrust.vn