Văn phòng luật Mike Byrne

Mike Byrne Law Offices Logo 200x150

Văn phòng luật Mike Byrne là một trong 5 văn phòng luật được chính phủ Canada chỉ định trực tiếp nhằm tuyển chọn các nhà đầu tư phù hợp cho tỉnh bang New Brunswick. Văn phòng được thành lập từ năm 2004 tại Saint John, New Brunswick cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực: Bất động sản, Doanh nghiệp, Thương mại, Thừa kế, Nhập cư.

Từ năm 2017, văn phòng luật Mike Byrne được Chính phủ New Brunswick chọn để cung cấp dịch vụ cho những người nhập cư New Brunswick theo chương trình nhà đầu tư kinh doanh.

Ông Mike Byrne - Luật sư di trú


Mike Byrne 1

Với tư cách luật sư chuyên về Luật Bất Động Sản và Luật Doanh nghiệp thương mại, luật sư Mike Byrne hiểu rõ và có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề khó khăn cũng như tăng giá trị cho hồ sơ của bạn. Luật sư Mike Byrne tốt nghiệp Cử nhân luật Đại học New Brunswick hiện giữ chức:

  • Phó chủ tịch của Tiếp thị quốc tế và kinh doanh lĩnh vực môi trường ở khu vực Đại Tây Dương Canada.
  •  Cố vấn cấp cao cho SUNBELT Business Brokers Atlantic.