Việt Nam tham gia chương trình Visa Nông nghiệp Úc (Agriculture visa, visa 403)

Hôm nay, ngày 28/03/2022, Úc đã ký với Việt Nam Biên bản Ghi Nhớ Song Phương (MoU) đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Visa Nông nghiệp Úc (Agriculture visa – visa 403).

Theo bà Marise Payne, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc, sự tham gia của Việt Nam sẽ củng cố và mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước. Trong nhiều thập kỷ qua, người lao động, sinh viên, doanh nhân và khách du lịch Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho nước Úc. Chính phủ Úc mong muốn điều này sẽ tiếp tục trong chương trình.

Việt Nam chính thức tham gia chương trình Visa Nông nghiệp Úc (Visa 403 - Agriculture Visa) - Chuyên gia định cư Úc Evertrust
Thông báo của Bộ Ngoại giao Úc về việc Việt Nam tham gia chương trình Visa Nông nghiệp (Agriculture visa)

Việc Việt Nam sớm tham gia Chương trình Visa Nông nghiệp Úc (visa 403) thể hiện sự cam kết bền chặt của Chính phủ Morrison trong khuôn khổ đối tác chiến lược Úc-Việt Nam. Đây là điểm ​​quan trọng của Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế giữa Úc và Việt Nam do Thủ tướng Morrison phát động vào ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Chương trình Agriculture visa nhằm đóng góp lâu dài và bền vững cho nguồn cung lao động của Úc, hỗ trợ các ngành nông nghiệp và công nghiệp chính của Úc. Nó sẽ bổ sung cho Chương trình Xuất khẩu Lao động của Úc ở Thái Bình Dương (PALM), đây vẫn là giải pháp chính để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động nông nghiệp trong các ngành công nghiệp tại Úc và là giải pháp quan trọng cho vụ mùa hiện tại.

Theo Chương trình Visa Nông nghiệp Úc, nhân viên sẽ được tuyển dụng để làm việc trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi bò sữa, len, ngũ cốc, thủy sản và lâm nghiệp, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ và chế biến sơ cấp.

Evertrust.vn
Trúc Thanh (Nguồn: Bộ Ngoại giao Úc)