Visa Định Cư Úc

Kinh doanh tại Úc

Visa 188A - Business Innovation

Yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tài chính mạnh

Không yêu cầu ngoại ngữ

Đầu tư tại Úc

Visa 188B - Investor

Yêu cầu kinh nghiệm đầu tư

Tài chính mạnh

Không yêu cầu ngoại ngữ

Kinh doanh nhỏ tại Úc

Visa 491 - Small Busines Owner

Kinh nghiệm quản lý ít

Tài chính trung bình

Tiếng Anh IELTS 6.0

Evertrust

Evertrust là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư định cư Úc, với kinh nghiệm 13 năm tư vấn và xử lý thành công hàng trăm hồ sơ định cư Úc, Mỹ, Canada và châu Âu từ sáng lập viên Nguyễn Thị Tú Trinh → Xem thêm về Evertrust.