Điều gì xảy ra nếu Việt Nam chạm hạn ngạch visa EB-5?


Tin định cư Mỹ EB-5 | 27/03/2018

Cuối tuần rồi, Quốc hội Mỹ đã thông qua Dự luật chi tiêu trong đó chương trình EB-5 tiếp tục được gia hạn đến 30/09/2018.

Tuy nhiên theo Bản tin thi thực của Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) công bố ngày 13 tháng 2, 2018, nhu cầu visa EB-5 của Việt Nam đã tăng cao. Dẫn đến khả năng Việt Nam sẽ chạm hạn ngạch visa 7%/năm của chương trình trong tháng 4/2018 này. Điều này không những ảnh hưởng đến thời gian được cấp visa định cư của nhà đầu tư Việt Nam trong tương lai, mà nguy cơ các gia đình nộp hồ sơ tại thời điểm có con đang gần mốc 21 tuổi sẽ mất đi cơ hội định cư cùng người thân.

Mặc dù Đạo luật Bảo vệ tình trạng trẻ em (CSPA) được ban hành nhằm bảo vệ trẻ em phụ thuộc trong trường hợp thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài. Song thời gian chờ ở NVC (National Visa Center – Trung tâm chiếu khán quốc gia) quá lâu vẫn không thể nào giúp các trẻ phụ thuộc đạt điều kiện để được cấp thẻ xanh.

Điều gì xảy ra nếu Việt Nam chạm hạn ngạch visa EB-5
Thời gian chờ ở NVC sẽ ảnh hưởng tới việc tính tuổi của trẻ em phụ thuộc chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Vậy tuổi trẻ em được bảo vệ theo Đạo luật CSPA sẽ được tính như thế nào? Theo thông tin cung cấp từ trang web của Sở Di trú Mỹ, tuổi CSPA được tính theo công thức:

Tuổi CSPA = Tuổi tại thời điểm visa sẵn sàng được cấp (1) – Thời gian thụ lý hồ sơ (2)

Ví dụ:

Ngày 25/7/2015: gia đình bạn nộp hồ sơ và con trai bạn lúc ấy 20 tuổi 3 tháng

Ngày 20/10/2016: hồ sơ được chấp thuận

Ngày 25/5/2017: có lịch hẹn phỏng vấn

Vậy :

Tuổi tại thời điểm visa sẵn sàng được cấp = 22 tuổi 1 tháng

Thời gian thụ lý hồ sơ = 15 tháng

Tuổi CSPA = 22 tuổi 1 tháng – 15 tháng = 20 tuổi 8 tháng

Vậy con trai bạn vẫn chưa đến 21 tuổi vào ngày visa sẵn sàng được cấp, nghĩa là vẫn đủ điều kiện để nhận thẻ xanh.

Điều này minh chứng cho những gì đã nói ở trên, việc chạm hạn ngạch visa EB-5 hàng năm sẽ gây khó khăn hơn cho nhà đầu tư Việt Nam. Chương trình một lần nữa được tiếp tục, song hoàn tất hồ sơ hồ sơ EB-5 và nộp khi nào là một điều đáng cân nhắc.

Evertrust.vn