Visa Úc diện nhập cư: miễn trừ yêu cầu sức khỏe


Tin định cư Úc | 27/02/2018

Úc là quốc gia có chế độ phúc lợi và hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe tốt bậc nhất trên thế giới và chính phủ Úc luôn có những quy định nhằm bảo vệ và giúp cho hệ thống này luôn ổn định, bảo vệ lợi ích tối đa cho công dân của họ. Chính vì vậy, chính sách nhập cư được xây dựng cũng dựa trên nền tảng mang lại lợi ích kinh tế và không xâm phạm lợi ích kinh tế quốc gia.

Hầu hết các loại visa Úc (diện nhập cư) đều yêu cầu người nộp đơn và các thành viên trong gia đình ngoài việc đáp ứng được các điều kiện riêng biệt của từng loại visa còn phải đáp ứng được cả 2 điều kiện quan trọng sau đây:

  1. Sức khỏe
  2. Lý lịch an ninh

Miễn trừ sức khỏe với visa Úc diện nhập cư

Có một số visa Úc nhất định mà một người có thể nộp đơn xin miễn đáp ứng yếu tố sức khỏe khi họ không đạt được các yêu cầu sức khoẻ. Và việc nộp đơn xin miễn đáp ứng yếu tố sức khỏe không nhất thiết phải được thực hiện ngay khi bạn nộp hồ sơ xin nhập cư đến Bộ Di Trú. Sau khi hồ sơ xin nhập cư của bạn được nộp đến Bộ Di Trú, Bộ Di Trú sẽ gửi cho bạn thông báo yêu cầu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn không đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ cho việc xin miễn giảm yếu tố sức khỏe.

Thông tin này nói chung bao gồm làm thế nào để giảm thiểu các chi phí cho Úc về việc chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ cộng đồng mà bạn sẽ phải sử dụng cùng với bất kỳ thông tin nào mang hàm ý nhân đạo.

Hầu hết các loại visa Úc (diện nhập cư) đều yêu cầu người nộp đơn và các thành viên trong gia đình khám sức khỏe
Hầu hết các loại visa Úc (diện nhập cư) đều yêu cầu người nộp đơn và các thành viên trong gia đình khám sức khỏe

 

Việc miễn trừ sức khoẻ chỉ có thể được thực hiện sau khi một Nhân viên phụ trách bộ phận Kiểm tra kết quả sức khỏe của Khối thịnh vượng chung xác định rằng người xin cấp visa không đáp ứng được yêu cầu về sức khoẻ và có thể cung cấp thông tin chứng minh rằng việc cấp visa sẽ không dẫn đến:

  • Chi phí quá mức hoặc
  • Tiếp tục gây áp lực lên các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ cộng đồng mà Úc đang thiếu nguồn cung cấp. Đây được gọi là "định kiến để tiếp cận".

Nếu bạn bị bệnh lao hoặc một tình trạng bệnh khác mà được xem là một mối đe dọa đối với sức khoẻ cộng đồng thì bạn không đủ điều kiện để xin miễn trừ yếu tố sức khỏe.

Các loại visa Úc có thể được xem xét việc xin miễn trừ đáp ứng điều kiện sức khỏe bao gồm:

  • Visa hôn nhân
  • Visa diện bảo lãnh con cái
  • Visa diện kinh doanh
  • Visa được chủ sử dụng lao động bảo lãnh
  • Visa tị nạn và nhân đạo.

Evertrust.vn
Tổng hợp và dịch